Obszary działalności Kancelarii Prawniczej

Kancelaria Prawnicza zajmuje się obsługą prawną podmiotów gospodarczych i klientów indywidualnych. Udzielana pomoc prawna polega na rozwiązywaniu problemów merytorycznych i reprezentowaniu klientów:

– przed sądami i organami administracji,
– w urzędach,
– w stosunkach z innymi podmiotami,
– na udziale w negocjowaniu warunków kontraktów i umów,
– na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii i pism urzędowych,
– na sporządzaniu wniosków do KRS, obejmujących:
rejestrację spółek, fundacji i stowarzyszeń,
zmiany w rejestrach,
zbycie udziałów w spółkach,
przekształcenie, łączenie lub likwidację spółek i innych podmiotów.